Arrangementer

Ombudsmanden, Niels Fenger, indleder generalforsamlingen 2020

Juridisk Forening i Aarhus afholder den årlige generalforsamling onsdag den 18. november 2020 kl. 17.00. Generalforsamlingen afholdes i [TBA].

Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
  4. Valg af bestyrelse og revisor
  5. Eventuelt.

Ombudsmanden, Niels Fenger, holder et fagligt oplæg før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen traditionen tro vært ved et let aftensmåltid og hyggeligt samvær.

Tilmelding senest den 11. november 2020.

Med venlig hilsen
Erik Bertelsen