Velkommen

til Juridisk Forening i Aarhus
- et fagligt mødested for
jurister i Aarhus og Østjylland.


Formål

Foreningens formål er at samle jurister i Aarhus
til jævnlige sammenkomster dels med foredrag og
diskussioner, dels i selskabeligt øjemed.